Zmiana regulaminu Investor Online

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Zmiana regulaminu Investor Online

Ogłoszenie z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie zmiany treści „Regulaminu korzystania z Investor Online”.

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą nazwy systemu Blue Media na AutoPay oraz wprowadzenia weryfikacji rachunku przy dokonywaniu wideoweryfikacji i nowej definicji Użytkownika, wprowadzamy zmiany „Regulaminie korzystania z Investor Online". Lista zmian znajduje się w załączniku. Wejdą one w życie 14 od datyniniejszego ogłoszenia, czyli 30 listopada 2023 r.

Zmiany regulaminu Investor Online