Przedłużenie likwidacji Investor Rosja

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Przedłużenie likwidacji Investor Rosja

Ogłoszenie z dnia 17 listopada 2023 roku Investors Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie o przedłużeniu likwidacji subfunduszu Investor Rosja wydzielonego w ramach Investor Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego