IKE i IKZE na 5

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

IKE i IKZE na 5

W corocznym rankingu "Najlepsze IKZE z funduszami" przygotowanym przez Analizy Online, firmę specjalizującą się w analizie rynku funduszy inwestycyjnych, IKZE z funduszami Investors znalazło się w grupie "IKZE na 5" , co oznacza, że uplasowało się wśród Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego z najwyższą oceną ekspertów Analiz Online.

W gronie najlepszych znalazło się również IKE z funduszami Investors, które też ocenione zostało jako "IKE na 5"

Analizy Online ranking IKZE i IKE tworzą na bazie ankiet wypełnianych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz analizy ofert i efektywności oferowanych w obu programach funduszy.

Pełny ranking dostępny jest na stornie Analizy.pl.