Przedłużenie zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Investor Rosja

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Przedłużenie zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Investor Rosja

Informujemy, że Fundusz, na podstawie zgód Komisji Nadzoru Finansowego wyrażonych w decyzjach z dnia 14 marca 2022 r. o sygn. DFF.4022.1.26.2022.JG oraz DFF.4022.1.27.2022.JG, przedłużył okres zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu Investor Rosja do dnia 1 maja 2022 r.

Przyczyną przedłużenia zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa jest trwający brak możliwości dokonania wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów subfunduszu Investor Rosja z przyczyn niezależnych od Funduszu.

Powyższe oznacza, że w dalszym ciągu nie będą realizowane zlecenia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszu Investor Rosja, a także zlecenia konwersji i zamiany jednostek uczestnictwa zarówno z subfunduszu Investor Rosja jak i do subfunduszu Investor Rosja.

W okresie trwania zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Fundusz podejmie wszelkie działania mające na celu wznowienie odkupywania i zbywania jednostek uczestnictwa. Fundusz wznowi zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa w następnym dniu roboczym po ustaniu przyczyn zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa (tj. umożliwienia dokonania wiarygodnej wyceny aktywów Funduszu).

O wznowieniu zbywania jednostek uczestnictwa subfunduszu, Fundusz ogłosi na stronie internetowej
www.investors.pl, wskazując dzień wznowienia.

Przedłużenie zawieszenia zbywania i odkupywania j.u.Investor Rosja