Wniosek o przedłużenie zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Investor Rosja

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Wniosek o przedłużenie zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Investor Rosja

Wniosek o przedłużenie zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Investor Rosja marzec 2022

W nawiązaniu do ogłoszenia Funduszu z dnia 2 marca 2022 r., informujemy, że z powodu dalszego braku możliwości dokonania wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów subfunduszu Investor Rosja z przyczyn niezależnych od Funduszu, Fundusz, działając na podstawie art. 84 ust. 4 oraz 89 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi  (Dz.U. z 2021 r. poz. 605 z późn. zm.), złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wnioski o wyrażenie zgody na zawieszenie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu Investor Rosja na okres 2 miesięcy od dnia zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

 

Do czasu wydania decyzji przez Komisję Nadzoru Finansowego zawieszenie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu Investor Rosja trwać będzie na podstawie decyzji Towarzystwa do dnia wyceny przypadającego na dzień 15 marca 2022 r.

Pełny tekst ogłoszenia znajduje się w załączniku.

Wniosek o przedłużenie zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Investor Rosja