Zmiany w statucie Investor Parasol SFIO oraz aktualizacja Prospektów Informacyjnych

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Zmiany w statucie Investor Parasol SFIO oraz aktualizacja Prospektów Informacyjnych

Zmiany w statucie Investor SFIO oraz aktualizacja Prospektów Informacyjnych - styczeń 2024

Informujemy, że z dniem 7 grudnia 2023 roku nastąpiły zmiany w Statucie Investor Parasol SIO oraz w prospektach Investor Parasol FIO i Investor Parasol SFIO.

Ogłoszenie o zmianie statutu Investor Parasol SFIO

 

Wykaz zmian Prospektu informacyjnego Investor Parasol FIO

Wykaz zmian Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO

Zaktualizowane Prospekty opublikowane został w zakładce Prospekty Informacyjne