Zmiany w statutach oraz aktualizacja Prospektów Informacyjnych

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Zmiany w statutach oraz aktualizacja Prospektów Informacyjnych

Zmiany w statutach oraz aktualizacja Prospektów Informacyjnych Investor Parasol FIO oraz Investor Parasol SFIO

Informujemy, że z dniem 29 września 2023 roku nastąpiły zmiany w Statutach Investor Parasol FIO, Investor Parasol SFIO oraz Investor PPK SFIO. Ogłoszenia o zmianach w Statutach znajdują się w poniższych załącznikach:

Ogłoszenie o zmianie ststutu Investor Parasol FIO

Ogłoszenie o zmianie ststutu Investor Parasol SFIO

Jednocześnie została dokonana aktualizacja ww Prospektów Informacyjnych. Szczegółowy wykaz zmian w Prospektach znajdą Państwo w poniższych załącznikach:

Wykaz zmian Prospektu informacyjnego Investor Parasol FIO

Wykaz zmian Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO

Zaktualizowane Prospekty opublikowane został w zakładce Prospekty Informacyjne