Zmiana Regulaminu IKE i IKZE

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Zmiana Regulaminu IKE i IKZE

Zmiana Regulaminu IKE i IKZE

Informujemy o zmianie Regulaminu prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) oraz Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Wykaz mian znajduje się w załączniku.

Wykaz zmian Regulaminu IKE i IKZE

Jednolita treść regulaminu opubikowana została w zakładce Regulaminy