Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Investor PPK SFIO

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Investor PPK SFIO

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Investor PPK SFIO

Informujemy, że 15 grudnia 2023 roku nastąpiła aktualizacja Prospektu Informacyjnego Investor PPK SFIO. Wykaz zmian znajdą Pastwo w załączniku.

Wykaz zmian Prospektu Informacyjnego Investor PPK SFIO.

Zaktualiozwoany prospekt opublikowany został w zakładce Prospekty Informacyjne