Selekcja akcji kluczem do sukcesu

Kluczem do sukcesu jest właściwa selekcja spółek portfelowych. Szukamy spółek, które nie są silnie pokryte analizami brokerów, co często daje premię w ich wycenie. Dużą wagę przywiązujemy do bezpośredniego kontaktu z zarządami spółek i monitorowaniu ich wyników. Dzięki włączeniu do portfela spółek zagranicznych zwiększyliśmy spektrum akcji i potencjał funduszu. Maciej ChudzikZarządzający Funduszami

Dlaczego Investor Akcji

Właściwa selekcja

Właściwa selekcja

Inwestujemy w spółki, a nie w akcje. W naturalny sposób nie wszystkie przedsiębiorstwa jednakowo wykorzystują posiadane zasoby czy też okazje rynkowe. Podstawą strategii subfunduszu jest wybór firm o najlepszych perspektywach.

Wyróżniające się spółki

Wyróżniające się spółki

Szukamy przedsiębiorstw mających przewagę rynkową wynikającą na przykład z pomysłu, silnej marki,  zasobów, czy też innowacyjnego sposobu sprzedaży. Stawiamy na firmy mające potencjał generowania długoterminowego wzrostu oraz zarząd zdolny, aby ten potencjał wykorzystać.

Konsekwencja w działaniu

Konsekwencja w działaniu

Utrzymujemy regularny kontakt z przedsiębiorstwami, w które zainwestowaliśmy. Systematycznie weryfikujemy firmy z naszego portfela na podstawie oceny pracy zarządu, skuteczności realizacji strategii oraz sposobu traktowania akcjonariuszy.

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Choć bazą do budowy portfela są przedsiębiorstwa z warszawskiej giełdy, to część aktywów lokujemy na rynkach zagranicznych. Pozwala to wzbogacić aktywa funduszu o spółki z sektorów, które nie są  reprezentowane na GPW, jak również ogranicza podatność portfela na wahania koniunktury w kraju.

Efektywne rozwiązania

Efektywne rozwiązania

Tworzymy autorski portfel spółek i inwestujemy długoterminowo. Uważamy, że dobre firmy w dłuższym terminie przyniosą zysk bez względu na udział w indeksach giełdowych, czy okresowe wahania koniunktury.

Wykorzystaj wzrost wartości najlepszych spółek

INVESTOR AKCJI

Więcej o funduszu

TERAZ 0% OPŁAT ONLINE

Chcesz ulokować środki w uniwersalnym funduszu akcji? Investor Akcji realizuje zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kup Investor Akcji

Lubisz na bieżąco śledzić rynek akcji?

Zapraszamy do zapoznania się z bieżącymi komentarzami naszych ekspertów oraz przekrojowymi prognozami rynkowymi.

Czytaj komentarze