Investors TFI | Fundusze PPK

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Fundusze PPK

Realizują przewidzianą w ustawie o PPK politykę inwestycyjną zakładającą lokowanie aktywów przede wszystkim w akcje i obligacje, przy czym każdy fundusz, w miarę zbliżania do jego zdefiniowanej daty (określonej w nazwie), zwiększa zaangażowanie w obligacje kosztem akcji. Celem zmiany jest stopniowe ograniczanie ryzyka inwestycyjnego.

Profil inwestora

Fundusze przeznaczone są dla osób gromadzących środki w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK).

Zobacz również

Powiększ emeryturę

Zbuduj dodatkowy kapitał z IKE/IKZE i oszczędź na podatkach.

Oszczędzaj systematycznie

Inwestuj regularnie nawet małe kwoty by zebrać duży kapitał.

Zanim zaczniesz

Sprawdź, co warto wiedzieć zanim zaczniesz inwestować.