Materiały dla dystrybutorów

Format Nazwa Data
Dokument

Formularz zmiany danych Investor Online (klienci indywidualni małoletni)

Dokument

Formularz IKE interaktywny (deklaracja)

Dokument

Formularz 2 interaktywny (dyspozycje) Investors TFI

Dokument

Formularz zmiany danych Investor Online (klienci indywidualni)

Dokument

Formularz nadania pełnomocnictwa w Investor Online (klienci instytucjonalni)

Dokument

Formularz Umowy Investor Online (klienci indywidualni małoletni)

Dokument

Formularz Umowy Investor Online interaktywny (klienci instytucjonalni)

Dokument

Formularz Umowy Investor Online interaktywny (klienci indywidualni)

Dokument

Formularz 1 interaktywny (zlecenia) Investors TFI

Dokument

Zestawienie zabezpieczenia pozycji walutowych w subfunduszach Investors

Dokument

Lista kodów (sub-)funduszy, schemat numeru rejestru

Dokument

Numery rachunków subfunduszy Investors dla pierwszych nabyć / schemat realizacji zleceń

Dokument

Cele inwestycyjne na 2018 rok - aktualizacja

Dokument

Cele inwestycyjne na 2018 rok

Dokument

Cele inwestycyjne na 2017 rok - aktualizacja

Dokument

Cele inwestycyjne na 2017 rok

Dokument

Cele inwestycyjne na 2016 rok - aktualizacja

Dokument

Cele inwestycyjne na 2016 rok

Dokument

Wyniki funduszy Investors

Dokument

Inwestycyjny System Oszczędnościowy (ISO) - Informacja produktowa