Materiały dla dystrybutorów

Format Nazwa Data
Dokument

PPK - Oferta Investors TFI

Dokument

Formularz 1 interaktywny (zlecenia) Investors TFI

Dokument

Investor Emerytalny – newsletter PPK

Q2 2021

Dokument

Investor for Retirement - newsletter ECPs

Q2 2021

Dokument

PPK - Wzór umowy o zarządzanie PPK - czas nieokreślony

Dokument

PPK - Instruction of ECP Participant submitted to Investor PPK SFIO

Dokument

PPK - Dyspozycja Uczestnika PPK składana do Investor PPK SFIO

Dokument

Numery rachunków subfunduszy (dla pierwszego nabycia jednostek uczestnictwa kategorii A) / schemat realizacji zleceń

Dokument

Lista kodów subfunduszy, schemat numeru rejestru

Dokument

Formularz IKE interaktywny (deklaracja)

Dokument

PPK - Wzór umowy o zarządzanie PPK - czas określony

Dokument

Cele inwestycyjne na 2021 rok

Dokument

PPK - Brochure “The ECP at your company”

Dokument

PPK - Broszura “PPK w Twojej firmie”

Dokument

Cele inwestycyjne na 2020 rok - aktualizacja

Dokument

PPK - Informacja o zawarciu umowy o prowadzenie PPK

Dokument

PPK - Informacja o warunkach wypłaty środków z PPK dla Uczetnika 60+

Dokument

Cele inwestycyjne na 2020 rok

Dokument

PPK - Klauzula Informacyjna RODO Investor PPK SFIO

Dokument

PPK - Declaration of intent by an ECP Participant submitted to the employing entity