Materiały dla dystrybutorów

Format Nazwa Data
Dokument

PPK - Oświadczenie woli Uczestnika PPK składane do podmiotu zatrudniającego

Dokument

PPK - Declaration to opt out of making ECP contributions

Dokument

PPK - Form requesting an ECP account for an individual aged 55+

Dokument

PPK - Deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK

Dokument

PPK - Wniosek o prowadzenie PPK dla osoby w wieku 55+

Dokument

Cele inwestycyjne na 2019 rok - aktualizacja

Dokument

Formularz zmiany danych Investor Online (klienci indywidualni małoletni)

Dokument

Formularz 2 interaktywny (dyspozycje) Investors TFI

Dokument

Formularz zmiany danych Investor Online (klienci indywidualni)

Dokument

Formularz nadania pełnomocnictwa w Investor Online (klienci instytucjonalni)

Dokument

Formularz Umowy Investor Online (klienci indywidualni małoletni)

Dokument

Formularz Umowy Investor Online interaktywny (klienci instytucjonalni)

Dokument

Formularz Umowy Investor Online interaktywny (klienci indywidualni)

Dokument

Zestawienie zabezpieczenia pozycji walutowych w subfunduszach Investors

Dokument

Cele inwestycyjne na 2019 rok

Dokument

Cele inwestycyjne na 2018 rok - aktualizacja

Dokument

Cele inwestycyjne na 2018 rok

Dokument

Cele inwestycyjne na 2017 rok - aktualizacja

Dokument

Cele inwestycyjne na 2017 rok

Dokument

Cele inwestycyjne na 2016 rok - aktualizacja