Fundusz w zbliżeniu - Investor Oszczędnościowy

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Profil inwestora

Investor Oszczędnościowy to fundusz dla konserwatywnych inwestorów chcących czerpać zyski z inwestycji w obligacje skarbowe i renomowanych przedsiębiorstw. Rozważ inwestycję jeśli:

 • szukasz krótko- i średnioterminowej lokaty kapitału o ograniczonej zmienności,
 • chcesz zdywersyfikować portfel inwestycyjny dodając do niego produkt o niskiej klasie ryzyka,
 • aktywnie zarządzasz portfelem funduszy w okresach gorszej koniunktury na rynkach akcji.

Przed nami kolejny dobry rok dla funduszy dłużnych

Choć kolejne obniżki stóp procentowych będą bardziej rozłożone w czasie, to trend spadku rentowności na krajowym rynku obligacji powinien się utrzymać. To oznaczałoby kolejny udany rok dla funduszy dłużnych.

Investor Oszczędnościowy zakończył 2023 rok stopą zwrotu w wysokości 10,9%, potwierdzając tym samym swoją efektywność dla inwestorów o bardziej konserwatywnym nastawieniu lub krótszym horyzoncie inwestycyjnym. 

Po tak udanych 12 miesiącach naturalne staje się pytanie o dalszy potencjał tego typu rozwiązań. Co prawda wiele wskazuje na to, że okres najbardziej dynamicznych spadków rynkowych stóp procentowych jest już za nami, to trend ten powinien się utrzymać. Spadek rentowności na rynku długu to z kolei silny czynnik wspierający wyniki funduszy dłużnych.

W obliczu zakładanego przez nas silnego globalnego trendu spowolnienia inflacji i rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych przez najważniejsze banki centralne widzimy duże prawdopodobieństwo, że fundusze z większą ekspozycją na ryzyko stopy procentowej (takie jak Investor Obligacji) mogą być w horyzoncie całego 2024 r. bardziej dochodowym rozwiązaniem niż fundusze o polityce zbliżonej do tej, jaką realizuje Investor Oszczędnościowy. Różnica będzie już jednak mniejsza niż w 2023 r. - nie powinna przekroczyć 1-2 punktów procentowych. W naszym scenariuszu bazowym zarówno Investor Oszczędnościowy, jak i Investor Obligacji powinny w 2024 r. okazać się efektywnym rozwiązaniem dla inwestorów szukających alternatyw dla najbardziej konserwatywnych form lokowania oszczędności.

W co inwestujemy

W portfelu funduszu znajdują się przede wszystkim obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa oraz największe krajowe instytucje finansowe (banki czy firmy ubezpieczeniowe. Uzupełnieniem są obligacje korporacyjne emitentów uznanych przez nas za spełniających warunek wysokiej wiarygodności kredytowej.

W praktyce, obok obligacji skarbowych inwestujemy więc w obligacje takich podmiotów, jak Bank PKO BP, mBank, PZU, Tauron Polska Energia, KGHM, Cyfrowy Polsat. Zestawienie największych nieskarbowych obligacji w portfelu Investor Oszczędnościowy znajdziesz poniżej.

Fundusz inwestuje w papiery o relatywnie niższym ryzyku stopy procentowej. Jeśli chcesz dowiedzieć się co to znaczy, przeczytaj artykuł Fundusze oszczędnościowe a fundusze obligacji.

20 największych nieskarbowych pozycji w portfelu funduszu

Emitent obligacji

Udział w aktywach

1

Bank Pekao  

4,2%

2

Bank PKO BP

3,5%

3

Alior Bank

3,4%

4

 mBANK

2,9%

5

Santander Bank Polska

2,7%

6

KGHM Polska Miedź 

2,2%

7

Bank Millennium

2,2%

8

Tauron Polsa Energia

1,8%

9

Orlen

1,7%

10

 ENEA

1,4%

11

 Cyfrowy Polsat

1,4%

12

 Kruk

1,1%

13

 Echo Investment

1,1%

14

Miasto Kraków  

1,1%

15

Volswagen Financial Services

1,1%

16

Polska Grupa Energetyczna

1,1%

17

Bank Ochrony Środowiska 

1,0%

18

PKO Bank Hipoteczny

0,9%

19

MLP Group 

0,9%

20

Polski Holding Nieruchomości  

0,6%


Źródło: Investors TFI, dane na 29.12.2023 r.

Struktura portfela na dzień: 31.12.2023

  Podsumowując...

   za inwestycją w fundusz przemawiają:

  • relatywnie niska zmienność,
  • większa odporność na ewentualne zawirowania na rynu obligacji,
  • konserwatywne podejście do budowy portfela,
  • radykalny wzrost rentowności portfela w porównaniu z początkiem 2022 r.,
  Zobacz stronę funduszu

  Informacje o ryzyku

  Inwestując zawsze pamiętaj, że nie ma zysku bez ryzyka. W przypadku każdej inwestycji wyższy potencjalny zysk oznacza również wyższe ryzyko.

  Zobacz również

  Fundusze oszczędnościowe czy obligacji

  Dowiedz się czym różnią się fundusze dłużne.

  Unikaj błedów

  Sprawdź jakich błedów unikać inwestując.

  Kategorie funduszy

  Dowiedz się więcej o kategoriach funduszy.