Fundusz w zbliżeniu - Investor Oszczędnościowy

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Profil inwestora

Investor Oszczędnościowy to fundusz dla konserwatywnych inwestorów chcących czerpać zyski z inwestycji w obligacje skarbowe i renomowanych przedsiębiorstw. Rozważ inwestycję jeśli:

 • szukasz krótko- i średnioterminowej lokaty kapitału o ograniczonej zmienności,
 • chcesz zdywersyfikować portfel inwestycyjny dodając do niego produkt o niskiej klasie ryzyka,
 • aktywnie zarządzasz portfelem funduszy w okresach gorszej koniunktury na rynkach akcji.

Otoczenie rynkowe sprzyja funduszom obligacji

Wiele wskazuje, że po dwóch trudnych latach, rok 2023 będzie zdecydowanie korzystniejszy dla obligacji. Wysokie rynkowe stopy procentowe tworzą korzystne warunki dla funduszy papierów dłużnych.

Najmniej sprzyjające dla funduszy obligacji otoczenie to niskie stopy procentowe oraz perspektywa ich wzrostu. Z taką właśnie sytuacją mieliśmy do czynienia w latach 2021-2022, kiedy to wraz z rosnącą inflacją stopa WIBOR wzrosła z 0,25% do 7%. Wiele wskazuje jednak na to, że szczyt stóp procentowych jest już za nami, a kolejne kwartały przyniosą ich stabilizację, a następnie spadek. To z kolei tworzy bardzo dobre warunki do inwestowania w fundusze obligacji. Wysoka bieżąca rentowność papierów dłużnych daje szansę na atrakcyjną stopę zwrotu. Z kolei możliwość spadku rynkowych stóp procentowych w średnim terminie tworzy perspektywę dla dodatkowych zysków w funduszach obligacji o dłuższym terminie do wykupu i stałym oprocentowaniu (ten typ papierów na spadek stóp procentowych reaguje silniejszym wzrostem kursu giełdowego).

Warto jednak pamiętać, że przejściowo nadal możemy mieć do czynienia z nerwowymi reakcjami rynku, szczególnie w przypadku przejściowych negatywnych zaskoczeń ze strony inflacji. Ryzyko dalszego znaczącego wzrostu rynkowych stóp procentowych oceniamy jako niewielkie, jednak odczyty inflacji wyższe od oczekiwań mogą przejściowo zwiększać zmienność wyceny jednostek funduszy papierów dłużnych (zwłaszcza tych inwestujących w obligacje długoterminowe).

Zakładany przez nas scenariusz na krajowym rynku długu skłania nas do konkluzji, że w tym roku wyższą stopę zwrotu może przynieść Investor Obligacji. Z drugiej strony, możliwa podwyższona zmienność na rynku oraz ryzyko dalszego wzrostu inflacji powodują, że Investor Oszczędnościowy, jako fundusz koncentrujący się na obligacjach zmiennokuponowych, może być dobrym rozwiązaniem dla inwestorów o bardziej konserwatywnym nastawieniu lub o krótszym horyzoncie inwestycyjnym. Oba fundusze powinny okazać się atrakcyjną alternatywą dla obarczonych najniższym ryzykiem narzędzi lokowania oszczędności.

W co inwestujemy

W portfelu funduszu znajdują się przede wszystkim obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa oraz największe krajowe instytucje finansowe (banki czy firmy ubezpieczeniowe. Uzupełnieniem są obligacje korporacyjne emitentów uznanych przez nas za spełniających warunek wysokiej wiarygodności kredytowej.

W praktyce, obok obligacji skarbowych inwestujemy więc w obligacje takich podmiotów, jak Bank PKO BP, mBank, PZU, Tauron Polska Energia, KGHM, Cyfrowy Polsat. Zestawienie największych nieskarbowych obligacji w portfelu Investor Oszczędnościowy znajdziesz poniżej.

Fundusz inwestuje w papiery o relatywnie niższym ryzyku stopy procentowej. Jeśli chcesz dowiedzieć się co to znaczy, przeczytaj artykuł Fundusze oszczędnościowe a fundusze obligacji.

20 największych nieskarbowych pozycji w portfelu funduszu

Emitent obligacji

Udział w aktywach

1

PKO BP 

3,10%

2

BANK POLSKA KASA OPIEKI

2,83%

3

ENEA

2,42%

4

 MBANK

2,38%

5

ALIOR BANK

2,14%

6

BANK MILLENNIUM 

1,84%

7

PZU

1,44%

8

KGHM POLSKA MIEDŹ

1,37%

9

TAURON POLSKA ENERGIA

1,36%

10

 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA

1,27%

11

 CYFROWY POLSAT

1,24%

12

 MIASTO KRAKÓW

1,24%

13

 DINO POLSKA

1,22%

14

SANTANDER BANK POLSKA 

1,07%

15

MLP GROUP

1,04%

16

SANTANDER CONSUMER MULTIRENT

0,79%

17

ECHO INVESTMENT 

0,78%

18

KRUK

0,73%

19

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA 

0,67%

20

ORLEN CAPITAL  

0,63%


Źródło: Investors TFI, dane na 31.03.2023

Struktura portfela na dzień: 31.03.2023

  Podsumowując...

   za inwestycją w fundusz przemawiają:

  • relatywnie niska zmienność,
  • większa odporność na ewentualne zawirowania na rynu obligacji,
  • konserwatywne podejście do budowy portfela,
  • radykalny wzrost rentowności portfela w porównaniu z początkiem 2022 r.,
  Zobacz stronę funduszu

  Informacje o ryzyku

  Inwestując zawsze pamiętaj, że nie ma zysku bez ryzyka. W przypadku każdej inwestycji wyższy potencjalny zysk oznacza również wyższe ryzyko.

  Zobacz również

  Fundusze oszczędnościowe czy obligacji

  Dowiedz się czym różnią się fundusze dłużne.

  Unikaj błedów

  Sprawdź jakich błedów unikać inwestując.

  Kategorie funduszy

  Dowiedz się więcej o kategoriach funduszy.