Dokumenty funduszy

Format Nazwa Data
Dokument

Tabela opłat

Dokument

Investor PPK 2025 - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor PPK 2030 - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor PPK 2035 - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor PPK 2040 - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor PPK 2045 - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor PPK 2050 - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor PPK 2055 - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor PPK 2060 - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Parasol FIO - Prospekt Informacyjny

Investor Akcji Spółek Dywidendowych, Investor Akcji, Investor Top 25 Małych Spółek, Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek, Investor Zrównoważony, Investor Zabezpieczenia Emerytalnego, Investor Obligacji, Investor Oszczędnościowy.

Dokument

Investor PPK SFIO - Prospekt Informacyjny

Investor PPK 2025, Investor PPK 2030, Investor PPK 2035, Investor PPK 2040, Investor PPK 2045, Investor PPK 2050, Investor PPK 2055, Investor PPK 2060.

Dokument

Investor Parasol SFIO - Prospekt Informacyjny

Investor Akcji Rynnków Wschodzących, Investor Akcji Spółek Wzrostowych, Investor Ameryka Łacińska, Investor BRIC, Investor Bezpiecznego Wzrostu, Investor Gold Otwarty, Investor Dochodowy, Investor Indie i Chiny, Investor Nowych Technologii, Investor Niemcy, Investor Nieruchomości i Budownictwa, Investor Obligacji Korporacyjnych, Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus, Investor Rosja, Investor Turcja.

Dokument

Investor Akcji - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Akcji Rynków Wschodzących - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Akcji Spółek Dywidendowych - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Akcji Spółek Wzrostowych - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Ameryka Łacińska - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Bezpiecznego Wzrostu - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor BRIC - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Dochodowy - Kluczowe Informacje dla Inwestorów