Dokumenty funduszy

Format Nazwa Data
Dokument

Tabela opłat

Dokument

Investor Zabezpieczenia Emerytalnego - Karta funduszu

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019

Dokument

Investor Parasol FIO - Prospekt Informacyjny

Investor Akcji Spółek Dywidendowych, Investor Akcji, Investor Top 25 Małych Spółek, Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek, Investor Zrównoważony, Investor Zabezpieczenia Emerytalnego, Investor Obligacji, Investor Oszczędnościowy.

Dokument

Investor Zabezpieczenia Emerytalnego - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2018

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za 2016 rok

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Dokument

Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO - Sprawozdaie finansowe za I półrocze 2014

Dokument

Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO - Sprawozdaie finansowe za rok 2013

Dokument

Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2013

Dokument

Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO - Sprawozdanie finansowe za rok 2012

Dokument

Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2012

Dokument

Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO - Sprawozdanie finansowe za rok 2011