Dokumenty funduszy

Format Nazwa Data
Dokument

Tabela opłat

Dokument

Investor Parasol FIO - Prospekt Informacyjny

Investor Akcji Spółek Dywidendowych, Investor Akcji, Investor Top 25 Małych Spółek, Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek, Investor Zrównoważony, Investor Zabezpieczenia Emerytalnego, Investor Obligacji, Investor Oszczędnościowy.

Dokument

Investor Akcji Spółek Dywidendowych - Karta funduszu

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021

Dokument

Investor Parasol FIO - Skład portfeli na 30.06.2021

Dokument

Investor Parasol FIO - Skład portfeli na 31.03.2021

Dokument

Investor Akcji Spółek Dywidendowych - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Dokument

Investor Parasol FIO - Skład portfeli na 30.12.2020

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2018

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za 2016 rok

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015