Dokumenty funduszy

Format Nazwa Data
Dokument

Tabela opłat

Dokument

Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek - Karta funduszu

Dokument

Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Top50 Małych i Średnich Spółek - Kluczowe informacje dla inwestorów

Dokument

Investor Parasol FIO - Skład portfeli na 30.12.2022

Dokument

Investor Parasol FIO - Prospekt Informacyjny

Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu, Investor Akcji, Investor Top Małych i Średnich Spółek, Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek, Investor Zrównoważony, Investor Zabezpieczenia Emerytalnego, Investor Obligacji, Investor Oszczędnościowy.

Dokument

Investor Parasol FIO - Skład portfeli na 30.09.2022

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za 1. półrocze 2022

Dokument

Investor Parasol FIO - Skład portfeli na 30.06.2022

Dokument

Investor Parasol FIO - Skład portfeli na 31.03.2022

Dokument

Investor FIO - Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Dokument

Investor Parasol FIO - Skład portfeli na 31.12.2021

Dokument

Investor Parasol FIO - Skład portfeli na 30.09.2021

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021

Dokument

Investor Parasol FIO - Skład portfeli na 30.06.2021

Dokument

Investor Parasol FIO - Skład portfeli na 31.03.2021

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Dokument

Investor Parasol FIO - Skład portfeli na 30.12.2020

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za 2019 rok