Dokumenty funduszy

Format Nazwa Data
Dokument

Tabela opłat

Dokument

Investor Parasol FIO - Skład portfeli na 30.12.2022

Dokument

Investor Parasol FIO - Skład portfeli na 30.09.2022

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za 1. półrocze 2022

Dokument

Investor Parasol FIO - Skład portfeli na 30.06.2022

Dokument

Investor Parasol FIO - Skład portfeli na 31.03.2022

Dokument

Investor FIO - Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Dokument

Investor Parasol FIO - Skład portfeli na 31.12.2021

Dokument

Investor Parasol FIO - Skład portfeli na 30.09.2021

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021

Dokument

Investor Parasol FIO - Skład portfeli na 30.06.2021

Dokument

Investor Parasol FIO - Skład portfeli na 31.03.2021

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Dokument

Investor Parasol FIO - Skład portfeli na 30.12.2020

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2018

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za 2017 rok