Dokumenty funduszy

Format Nazwa Data
Dokument

Tabela opłat

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2018

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za 2016 rok

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Dokument

Investor Obligacji FIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014

Dokument

Investor Obligacji FIO - Sprawozdanie finansowe za rok 2013

Dokument

Investor Obligacji FIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2013

Dokument

Investor Obligacji FIO - Sprawozdanie finansowe za rok 2012

Dokument

Investor Obligacji FIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2012

Dokument

Investor Obligacji FIO - Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Dokument

FIO/SFIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2011