Dokumenty funduszy

Format Nazwa Data
Dokument

Tabela opłat

Dokument

Investor PPK 2040 - Karta funduszu

Dokument

Investor PPK 2045 - Karta funduszu

Dokument

Investor PPK 2050 - Karta funduszu

Dokument

Investor PPK 2055 - Karta funduszu

Dokument

Investor PPK 2060 - Karta funduszu

Dokument

Investor PPK 2065 - Karta funduszu

Dokument

Investor Quality - Karta funduszu

Dokument

Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek - Karta funduszu

Dokument

Investor Top Małych i Średnich Spółek - Karta funduszu

Dokument

Investor Turcja - Karta funduszu

Dokument

Investor Zabezpieczenia Emerytalnego - Karta funduszu

Dokument

Investor Zrównoważony - Karta funduszu

Dokument

Investor Quality - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Bezpiecznego Wzrostu - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Parasol FIO - Prospekt Informacyjny

Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu, Investor Akcji, Investor Top Małych i Średnich Spółek, Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek, Investor Zrównoważony, Investor Zabezpieczenia Emerytalnego, Investor Obligacji, Investor Oszczędnościowy.

Dokument

Investor Akcji - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Akcji Rynków Wschodzących - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Akcji Spółek Wzrostowych - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Akumulacji Kapitału - Kluczowe Informacje dla Inwestorów