Dokumenty funduszy

Format Nazwa Data
Dokument

Tabela opłat

Dokument

Investor Obligacji Korporacyjnych - Karta funduszu

Dokument

Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus - Karta funduszu

Dokument

Investor Obligacji - Karta funduszu

Dokument

Investor Płynna Lokata - Karta funduszu

Dokument

Investor Top 25 Małych Spółek - Karta funduszu

Dokument

Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek - Karta funduszu

Dokument

Investor Zabezpieczenia Emerytalnego - Karta funduszu

Dokument

Investor Zrównoważony - Karta funduszu

Dokument

Investor Parasol SFIO - Prospekt Informacyjny

Investor Akcji Rynnków Wschodzących, Investor Akcji Spółek Wzrostowych, Investor Ameryka Łacińska, Investor BRIC, Investor Bezpiecznego Wzrostu, Investor Gold Otwarty, Investor Gotówkowy, Investor Indie i Chiny, Investor Nowych Technologii, Investor Niemcy, Investor Nieruchomości i Budownictwa, Investor Obligacji Korporacyjnych, Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus, Investor Rosja, Investor Turcja.

Dokument

Investor Parasol FIO - Prospekt Informacyjny

Investor Akcji Spółek Dywidendowych, Investor Akcji, Investor Top 25 Małych Spółek, Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek, Investor Zrównoważony, Investor Zabezpieczenia Emerytalnego, Investor Obligacji, Investor Płynna Lokata.

Dokument

Investor CEE FIZ - Sprawozdanie finansowe za II kw. 2018

Dokument

Investor FIZ - Sprawozdanie finansowe za II kw. 2018

Dokument

Investor Gold FIZ - Sprawozdanie finansowe za II kw. 2018

Dokument

Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Bezpiecznego Wzrostu - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor CEE FIZ - Sprawozdanie finansowe za I kw. 2018

Dokument

Investor Gold FIZ - Sprawozdanie finansowe za I kw. 2018

Dokument

Investor FIZ - Sprawozdanie finansowe za I kw. 2018

Dokument

Investor Obligacji - Kluczowe Informacje dla Inwestorów