Dokumenty funduszy

Format Nazwa Data
Dokument

Tabela opłat

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Dokument

Investor Akcji Dużych Spółek FIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014

Dokument

Investor Akcji Dużych Spółek FIO - Sprawozdanie finansowe za rok 2013

Dokument

Investor Akcji Dużych Spółek FIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2013

Dokument

Investor Akcji Dużych Spółek FIO - Sprawozdanie finansowe za rok 2012

Dokument

Investor Akcji Dużych Spółek FIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2012

Dokument

Investor Akcji Dużych Spółek FIO - Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Dokument

FIO/SFIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2011

Dokument

FIO/SFIO - Sprawozdanie finansowe za rok 2010

Dokument

FIO/SFIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2010

Dokument

FIO/SFIO - Sprawozdanie finansowe za rok 2009

Dokument

FIO/SFIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009

Dokument

FIO/SFIO - Sprawozdanie finansowe za rok 2008

Dokument

FIO/SFIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2008

Dokument

FIO - Sprawozdanie finansowe za rok 2007

Dokument

FIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2007