Dokumenty funduszy

Format Nazwa Data
Dokument

Tabela opłat

Dokument

Investor Parasol SFIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016

Dokument

Investor Parasol SFIO - Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Dokument

Investor Parasol SFIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015

Dokument

Investor Parasol SFIO - Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Dokument

Investor Parasol SFIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014

Dokument

Investor Parasol SFIO - Sprawozdanie finansowe za rok 2013

Dokument

Investor Parasol SFIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2013

Investor Agrobiznes, Investor Ameryka Łacińska, Investor BRIC, Investor Gold Otwarty, Investor Gotówkowy, Investor Indie i Chiny, Investor Infrastruktury i Informatyki, Investor Nieruchomości i Budownictwa, Investor Rosja, Investor Turcja, Investor Zmian Klimatycznych, Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących.

Dokument

Investor Parasol SFIO - Sprawozdanie finansowe za rok 2012

Investor Agrobiznes, Investor Ameryka Łacińska, Investor BRIC, Investor Gold Otwarty, Investor Gotówkowy, Investor Indie i Chiny, Investor Infrastruktury i Informatyki, Investor Nieruchomości i Budownictwa, Investor Rosja, Investor Turcja, Investor Zmian Klimatycznych, Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących.

Dokument

Investor Parasol SFIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2012

Investor Agrobiznes, Investor Ameryka Łacińska, Investor BRIC, Investor Gold Otwarty, Investor Gotówkowy, Investor Indie i Chiny, Investor Infrastruktury i Informatyki, Investor Nieruchomości i Budownictwa, Investor Rosja, Investor Turcja, Investor Zmian Klimatycznych, Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących.

Dokument

Investor Parasol SFIO - Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Investor Agrobiznes, Investor Ameryka Łacińska, Investor BRIC, Investor Gold Otwarty, Investor Gotówkowy, Investor Indie i Chiny, Investor Infrastruktury i Informatyki, Investor Nieruchomości i Budownictwa, Investor Rosja, Investor Turcja, Investor Zmian Klimatycznych, Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących.

Dokument

FIO/SFIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2011

Dokument

FIO/SFIO - Sprawozdanie finansowe za rok 2010

Dokument

FIO/SFIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2010

Dokument

FIO/SFIO - Sprawozdanie finansowe za rok 2009

Dokument

FIO/SFIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009

Dokument

FIO/SFIO - Sprawozdanie finansowe za rok 2008