Dokumenty funduszy

Format Nazwa Data
Dokument

Tabela opłat

Dokument

Investor Obligacji FIO - Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Dokument

Investor Parasol SFIO - Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Investor Agrobiznes, Investor Ameryka Łacińska, Investor BRIC, Investor Gold Otwarty, Investor Gotówkowy, Investor Indie i Chiny, Investor Infrastruktury i Informatyki, Investor Nieruchomości i Budownictwa, Investor Rosja, Investor Turcja, Investor Zmian Klimatycznych, Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących.

Dokument

Investor Płynna Lokata FIO - Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Dokument

Investor Property FIZ - Sprawozdanie finansowe za IV kw. 2011

Dokument

Investor Property FIZ - Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Dokument

Investor Top 25 Małych Spółek FIO - Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Dokument

Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO - Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Dokument

Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO - Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Dokument

Investor Zrównoważony FIO - Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Dokument

Investor CEE FIZ - Sprawozdanie finansowe za III kw. 2011

Dokument

Investor FIZ - Sprawozdanie finansowe za III kw. 2011

Dokument

Investor Gold FIZ - Sprawozdanie finansowe za III kw. 2011

Dokument

Investor Property FIZ - Sprawozdanie finansowe za III kw. 2011

Dokument

FIO/SFIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2011

Dokument

Investor CEE FIZ - Sprawozdanie finansowe za II kw. 2011

Dokument

Investor CEE FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2011

Dokument

Investor FIZ - Sprawozdanie finansowe za II kw. 2011

Dokument

Investor FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2011

Dokument

Investor Gold FIZ - Sprawozdanie finansowe za II kw. 2011