Dokumenty funduszy

Format Nazwa Data
Dokument

Tabela opłat

Dokument

Investor CEE FIZ - Sprawozdanie finansowe za II kw. 2009

Dokument

Investor CEE FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009

Dokument

Investor FIZ - Sprawozdanie finansowe za II kw. 2009

Dokument

Investor FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009

Dokument

Investor Gold FIZ - Sprawozdanie finansowe za II kw. 2009

Dokument

Investor Gold FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009

Dokument

Investor CEE FIZ - Sprawozdanie finansowe za I kw. 2009

Dokument

Investor FIZ - Sprawozdanie finansowe za I kw. 2009

Dokument

Investor Gold FIZ - Sprawozdanie finansowe za I kw. 2009

Dokument

FIO/SFIO - Sprawozdanie finansowe za rok 2008

Dokument

Investor BiR FIZ - Sprawozdanie finansowe za IV kw. 2008

Dokument

Investor BiR FIZ - Sprawozdanie finansowe za rok 2008

Dokument

Investor FIZ - Sprawozdanie finansowe za IV kw. 2008

Dokument

Investor FIZ - Sprawozdanie finansowe za rok 2008

Dokument

Investor Gold FIZ - Sprawozdanie finansowe za IV kw. 2008

Dokument

Investor Gold FIZ - Sprawozdanie finansowe za rok 2008

Dokument

Investor BiR FIZ - Sprawozdanie finansowe za III kw. 2008

Dokument

Investor FIZ - Sprawozdanie finansowe za III kw. 2008

Dokument

Investor Gold FIZ - Sprawozdanie finansowe za III kw. 2008