Dokumenty funduszy

Format Nazwa Data
Dokument

Tabela opłat

Dokument

Investor Nieruchomości i Budownictwa - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Nowych Technologii - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Obligacji Korporacyjnych - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Rosja - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Top 25 Małych Spółek - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Zabezpieczenia Emerytalnego - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Zrównoważony - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor FIZ - Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument

Investor Gold FIZ - Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument

Investor CEE FIZ - Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument

Investor CEE FIZ - Sprawozdanie finansowe za rok 2017

Dokument

Investor Gold FIZ - Sprawozdanie finansowe za rok 2017

Dokument

Investor FIZ - Sprawozdanie finansowe za rok 2017

Dokument

Investor CEE FIZ - Sprawozdanie finansowe za IV kw. 2017

Dokument

Investor FIZ - Sprawozdanie finansowe za IV kw. 2017

Dokument

Investor Gold FIZ - Sprawozdanie finansowe za IV kw. 2017

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

Dokument

Investor Parasol SFIO - Sprawozdanie finansowe za 2017 rok