Dokumenty funduszy

Format Nazwa Data
Dokument

Tabela opłat

Dokument

Investor Akcji - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Akcji Spółek Wzrostowych - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Ameryka Łacińska - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Bezpiecznego Wzrostu - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor BRIC - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Indie i Chiny - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Niemcy - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Nowych Technologii - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Top 25 Małych Spółek - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Turcja - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Zabezpieczenia Emerytalnego - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Zrównoważony - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor PPK SFIO - Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Dokument

Investor Parasol SFIO - Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Dokument

Investor CEE FIZ - Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Dokument

Investor Gold FIZ - Sprawozdanie finansowe za rok 2019