Dokumenty funduszy

Format Nazwa Data
Dokument

Tabela opłat

Dokument

Investor Top 25 Małych Spółek - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Rosja - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Płynna Lokata - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Obligacji Korporacyjnych - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Obligacji - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Nowych Technologii - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Nieruchomości i Budownictwa - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Indie i Chiny - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor BRIC - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Ameryka Łacińska - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Akcji Spółek Wzrostowych - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Akcji Rynków Wschodzących - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Akcji - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Akcji Spółek Dywidendowych - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Parasol SFIO - Sprawozdanie finansowe za 2016 rok

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za 2016 rok

Dokument

Investor Property FIZ - Sprawozdanie finansowe za IV kw. 2016

Dokument

Investor Gold FIZ - Sprawozdanie finansowe za IV kw. 2016