Dokumenty funduszy

Format Nazwa Data
Dokument

Tabela opłat

Dokument

Investor FIZ - Sprawozdanie finansowe za I kw. 2020

Dokument

Investor Gold FIZ - Sprawozdanie finansowe za I kw. 2020

Dokument

Investor Rosja - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor PPK 2025 - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor PPK 2030 - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor PPK 2035 - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor PPK 2040 - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor PPK 2055 - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor PPK 2060 - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Akcji - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Akcji Spółek Wzrostowych - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Ameryka Łacińska - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Bezpiecznego Wzrostu - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor BRIC - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Indie i Chiny - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Niemcy - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Nowych Technologii - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Top 25 Małych Spółek - Kluczowe Informacje dla Inwestorów