Dokumenty funduszy

Format Nazwa Data
Dokument

Tabela opłat

Dokument

Investor Parasol SFIO - Sprawozdanie finansowe za 2016 rok

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za 2016 rok

Dokument

Investor Property FIZ - Sprawozdanie finansowe za IV kw. 2016

Dokument

Investor Gold FIZ - Sprawozdanie finansowe za IV kw. 2016

Dokument

Investor FIZ - Sprawozdanie finansowe za IV kw. 2016

Dokument

Investor CEE FIZ - Sprawozdanie finansowe za IV kw. 2016

Dokument

Investor Top Hedge Funds FIZ - Sprawozdanie finansowe za rok 2016

Dokument

Investor Property FIZ - Sprawozdanie finansowe za rok 2016

Dokument

Investor CEE FIZ - Sprawozdanie finansowe za rok 2016

Dokument

Investor Gold FIZ - Sprawozdanie finansowe za rok 2016

Dokument

Investor FIZ - Sprawozdanie finansowe za rok 2016

Dokument

Informacja uzupełniająca do Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO

Investor Akcji Rynnków Wschodzących, Investor Akcji Spółek Wzrostowych, Investor Ameryka Łacińska, Investor BRIC, Investor Bezpiecznego Wzrostu, Investor Gold Otwarty, Investor Gotówkowy, Investor Indie i Chiny, Investor Nowych Technologii, Investor Niemcy, Investor Nieruchomości i Budownictwa, Investor Obligacji Korporacyjnych, Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus, Investor Rosja, Investor Turcja.

Dokument

Investor Parasol SFIO - Prospekt Informacyjny

Investor Akcji Rynnków Wschodzących, Investor Akcji Spółek Wzrostowych, Investor Ameryka Łacińska, Investor BRIC, Investor Globalny Akcji, Investor Gold Otwarty, Investor Gotówkowy, Investor Indie i Chiny, Investor Nowych Technologii, Investor Niemcy, Investor Nieruchomości i Budownictwa, Investor Obligacji Korporacyjnych, Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus, Investor Rosja, Investor Turcja.

Dokument

Investor Property FIZ - Sprawozdanie finansowe za III kw. 2016

Dokument

Investor CEE FIZ - Sprawozdanie finansowe za III kw. 2016

Dokument

Investor Gold FIZ - Sprawozdanie finansowe za III kw. 2016

Dokument

Investor FIZ - Sprawozdanie finansowe za III kw. 2016

Dokument

Investor Property FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016

Dokument

Investor CEE FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016