Dokumenty funduszy

Format Nazwa Data
Dokument

Tabela opłat

Dokument

Investor Parasol SFIO - Prospekt Informacyjny

Investor Akcji Rynnków Wschodzących, Investor Akcji Spółek Wzrostowych, Investor Ameryka Łacińska, Investor BRIC, Investor Globalny Akcji, Investor Gold Otwarty, Investor Gotówkowy, Investor Indie i Chiny, Investor Nowych Technologii, Investor Niemcy, Investor Nieruchomości i Budownictwa, Investor Obligacji Korporacyjnych, Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus, Investor Rosja, Investor Turcja.

Dokument

Investor Property FIZ - Sprawozdanie finansowe za III kw. 2016

Dokument

Investor CEE FIZ - Sprawozdanie finansowe za III kw. 2016

Dokument

Investor Gold FIZ - Sprawozdanie finansowe za III kw. 2016

Dokument

Investor FIZ - Sprawozdanie finansowe za III kw. 2016

Dokument

Investor Property FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016

Dokument

Investor CEE FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016

Dokument

Investor Gold FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016

Dokument

Investor FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016

Dokument

Investor CEE FIZ - Sprawozdanie finansowe za II kw. 2016

Dokument

Investor Gold FIZ - Sprawozdanie finansowe za II kw. 2016

Dokument

Investor Property FIZ - Sprawozdanie finansowe za II kw. 2016

Dokument

Investor FIZ - Sprawozdanie finansowe za II kw. 2016

Dokument

Investor Parasol FIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016

Dokument

Investor Parasol SFIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016

Dokument

Investor Top Hedge Funds FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016

Dokument

Investor Absolute Return FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016

Dokument

Investor Algorytmiczny FIZ - Statut

Dokument

Investor Absolute Return FIZ - Statut