Dokumenty funduszy

Format Nazwa Data
Dokument

Tabela opłat

Dokument

Investor Nieruchomości i Budownictwa - Karta funduszu

Dokument

Investor Nowych Technologii - Karta funduszu

Dokument

Investor Obligacji - Karta funduszu

Dokument

Investor Obligacji Korporacyjnych - Karta funduszu

Dokument

Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus - Karta funduszu

Dokument

Investor Oszczędnościowy - Karta funduszu

Dokument

Investor Rosja - Karta funduszu

Dokument

Investor Top 25 Małych Spółek - Karta funduszu

Dokument

Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek - Karta funduszu

Dokument

Investor Turcja - Karta funduszu

Dokument

Investor Zabezpieczenia Emerytalnego - Karta funduszu

Dokument

Investor Zrównoważony - Karta funduszu

Dokument

Investor CEE FIZ - Sprawozdanie finansowe za II kw. 2019

Dokument

Investor Gold FIZ - Sprawozdanie finansowe za II kw. 2019

Dokument

Investor FIZ - Sprawozdanie finansowe za II kw. 2019

Dokument

Investor CEE FIZ - Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument

Investor FIZ - Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument

Investor Gold FIZ - Dokument zawierający kluczowe informacje

Dokument

Investor Parasol SFIO - Prospekt Informacyjny

Investor Akcji Rynnków Wschodzących, Investor Akcji Spółek Wzrostowych, Investor Ameryka Łacińska, Investor BRIC, Investor Bezpiecznego Wzrostu, Investor Gold Otwarty, Investor Dochodowy, Investor Indie i Chiny, Investor Nowych Technologii, Investor Niemcy, Investor Nieruchomości i Budownictwa, Investor Obligacji Korporacyjnych, Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus, Investor Rosja, Investor Turcja.