Dokumenty funduszy

Format Nazwa Data
Dokument

Tabela opłat

Dokument

Investor Bezpiecznego Wzrostu - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Płynna Lokata - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Parasol FIO - Prospekt Informacyjny

Investor Akcji Spółek Dywidendowych, Investor Akcji, Investor Top 25 Małych Spółek, Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek, Investor Zrównoważony, Investor Zabezpieczenia Emerytalnego, Investor Obligacji, Investor Płynna Lokata.

Dokument

Investor Ameryka Łacińska - Karta funduszu

Dokument

Investor BRIC - Karta funduszu

Dokument

Investor Indie i Chiny - Karta funduszu

Dokument

Investor Niemcy - Karta funduszu

Dokument

Investor Nieruchomości i Budownictwa - Karta funduszu

Dokument

Investor Rosja - Karta funduszu

Dokument

Investor Turcja - Karta funduszu

Dokument

Investor Akcji Rynków Wschodzących - Karta funduszu

Dokument

Investor Akcji Spółek Dywidendowych - Karta funduszu

Dokument

Investor Akcji Spółek Wzrostowych - Karta funduszu

Dokument

Investor Akcji - Karta funduszu

Dokument

Investor Bezpiecznego Wzrostu - Karta funduszu

Dokument

Investor CEE FIZ - Karta funduszu

Dokument

Investor FIZ - Karta funduszu

Dokument

Investor Gold FIZ - Karta funduszu

Dokument

Investor Gold Otwarty - Karta funduszu