Dokumenty funduszy

Format Nazwa Data
Dokument

Tabela opłat

Dokument

Investor Parasol FIO - Prospekt Informacyjny

Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu, Investor Akcji, Investor Top Małych i Średnich Spółek, Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek, Investor Zrównoważony, Investor Zabezpieczenia Emerytalnego, Investor Obligacji, Investor Oszczędnościowy.

Dokument

Investor Parasol SFIO - Prospekt Informacyjny

Investor Akcji Rynnków Wschodzących, Investor Akcji Spółek Wzrostowych, Investor Quality, Investor BRIC, Investor Bezpiecznego Wzrostu, Investor Gold Otwarty, Investor Dochodowy, Investor Indie i Chiny, Investor Nowych Technologii, Investor Niemcy, Investor Nieruchomości i Budownictwa, Investor Akumulacji Kapitału, Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus, Investor Rosja, Investor Turcja.

Dokument

Investor Parasol FIO - Skład portfeli na 31.12.2021

Dokument

Investor Parasol SFIO - Skład portfeli na 31.12.2021

Dokument

Investor PPK SFIO - Skład portfeli na 31.12.2021

Dokument

Investor Akcji - Karta funduszu

Dokument

Investor Akcji Rynków Wschodzących - Karta funduszu

Dokument

Investor Akcji Spółek Wzrostowych - Karta funduszu

Dokument

Investor Akumulacji Kapitału - Karta funduszu

Dokument

Investor Bezpiecznego Wzrostu - Karta funduszu

Dokument

Investor BRIC - Karta funduszu

Dokument

Investor Dochodowy - Karta funduszu

Dokument

Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu - Karta funduszu

Dokument

Investor Gold Otwarty - Karta funduszu

Dokument

Investor Indie i Chiny - Karta funduszu

Dokument

Investor Niemcy - Karta funduszu

Dokument

Investor Nieruchomości i Budownictwa - Karta funduszu

Dokument

Investor Nowych Technologii - Karta funduszu

Dokument

Investor Obligacji - Karta funduszu