Dokumenty funduszy

Format Nazwa Data
Dokument

Tabela opłat

Dokument

Investor Parasol SFIO - Prospekt Informacyjny

Investor Akcji Rynnków Wschodzących, Investor Akcji Spółek Wzrostowych, Investor Quality, Investor BRIC, Investor Bezpiecznego Wzrostu, Investor Gold Otwarty, Investor Dochodowy, Investor Indie i Chiny, Investor Nowych Technologii, Investor Niemcy, Investor Nieruchomości i Budownictwa, Investor Akumulacji Kapitału, Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus, Investor Rosja, Investor Turcja.

Dokument

Investor Parasol FIO - Prospekt Informacyjny

Investor Akcji Spółek Dywidendowych, Investor Akcji, Investor Top 25 Małych Spółek, Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek, Investor Zrównoważony, Investor Zabezpieczenia Emerytalnego, Investor Obligacji, Investor Oszczędnościowy.

Dokument

Investor PPK SFIO - Prospekt Informacyjny

Investor PPK 2025, Investor PPK 2030, Investor PPK 2035, Investor PPK 2040, Investor PPK 2045, Investor PPK 2050, Investor PPK 2055, Investor PPK 2060, Investor PPK 2065.

Dokument

Investor Akcji - Karta funduszu

Dokument

Investor Akcji Rynków Wschodzących - Karta funduszu

Dokument

Investor Akcji Spółek Dywidendowych - Karta funduszu

Dokument

Investor Akcji Spółek Wzrostowych - Karta funduszu

Dokument

Investor Akumulacji Kapitału - Karta funduszu

Dokument

Investor Bezpiecznego Wzrostu - Karta funduszu

Dokument

Investor BRIC - Karta funduszu

Dokument

Investor Dochodowy - Karta funduszu

Dokument

Investor Gold Otwarty - Karta funduszu

Dokument

Investor Indie i Chiny - Karta funduszu

Dokument

Investor Niemcy - Karta funduszu

Dokument

Investor Nieruchomości i Budownictwa - Karta funduszu

Dokument

Investor Nowych Technologii - Karta funduszu

Dokument

Investor Obligacji - Karta funduszu

Dokument

Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus - Karta funduszu

Dokument

Investor Oszczędnościowy - Karta funduszu