Dokumenty funduszy

Format Nazwa Data
Dokument

Tabela opłat

Dokument

Investor Quality - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Bezpiecznego Wzrostu - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Parasol FIO - Prospekt Informacyjny

Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu, Investor Akcji, Investor Top Małych i Średnich Spółek, Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek, Investor Zrównoważony, Investor Zabezpieczenia Emerytalnego, Investor Obligacji, Investor Oszczędnościowy.

Dokument

Investor Akcji - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Akcji Rynków Wschodzących - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Akcji Spółek Wzrostowych - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Akumulacji Kapitału - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Dochodowy - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Nowych Technologii - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Obligacji - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Oszczędnościowy - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Parasol SFIO - Prospekt Informacyjny

Investor Akcji Rynnków Wschodzących, Investor Akcji Spółek Wzrostowych, Investor Quality, Investor BRIC, Investor Bezpiecznego Wzrostu, Investor Gold Otwarty, Investor Dochodowy, Investor Indie i Chiny, Investor Nowych Technologii, Investor Niemcy, Investor Nieruchomości i Budownictwa, Investor Akumulacji Kapitału, Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus, Investor Rosja, Investor Turcja.

Dokument

Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Top Małych i Średnich Spółek - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Zabezpieczenia Emerytalnego - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Zrównoważony - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Parasol FIO - Skład portfeli na 30.06.2022