Dokumenty funduszy

Format Nazwa Data
Dokument

Tabela opłat

Dokument

Investor Quality - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Parasol SFIO - Prospekt Informacyjny

Investor Akcji Rynnków Wschodzących, Investor Akcji Spółek Wzrostowych, Investor Quality, Investor BRIC, Investor Bezpiecznego Wzrostu, Investor Gold Otwarty, Investor Dochodowy, Investor Indie i Chiny, Investor Nowych Technologii, Investor Niemcy, Investor Nieruchomości i Budownictwa, Investor Akumulacji Kapitału, Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus, Investor Rosja, Investor Turcja.

Dokument

Investor Quality - Karta funduszu

Dokument

Investor Parasol SFIO - Skład portfeli na 30.09.2022

Dokument

Investor Parasol SFIO - Sprawozdanie finansowe za 1. półrocze 2022

Dokument

Investor Parasol SFIO - Skład portfeli na 30.06.2022

Dokument

Investor Parasol SFIO - Skład portfeli na 31.03.2022

Dokument

Investor SFIO - Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Dokument

Investor Parasol SFIO - Skład portfeli na 31.12.2021

Dokument

Investor Parasol SFIO - Skład portfeli na 30.09.2021

Dokument

Investor Parasol SFIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021

Dokument

Investor Parasol SFIO - Skład portfeli na 30.06.2021

Dokument

Investor Parasol SFIO - Skład portfeli na 31.03.2021

Dokument

Investor Parasol SFIO - Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Dokument

Investor Parasol SFIO - Skład portfeli na 30.12.2020

Dokument

Investor Parasol SFIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020

Dokument

Investor Parasol SFIO - Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Dokument

Investor Parasol SFIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019

Dokument

Investor Parasol SFIO - Sprawozdanie finansowe za 2018 rok