Dokumenty funduszy

Format Nazwa Data
Dokument

Tabela opłat

Dokument

Investor PPK SFIO - Sprawozdanie finansowe za 1. półrocze 2022

Dokument

Investor PPK 2050 - Karta funduszu

Dokument

Investor PPK SFIO - Skład portfeli na 30.06.2022

Dokument

Investor PPK SFIO - Prospekt Informacyjny

Investor PPK 2025, Investor PPK 2030, Investor PPK 2035, Investor PPK 2040, Investor PPK 2045, Investor PPK 2050, Investor PPK 2055, Investor PPK 2060, Investor PPK 2065.

Dokument

Investor PPK SFIO - Skład portfeli na 31.03.2022

Dokument

Investor PPK 2050 - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor PPK SFIO - Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Dokument

Investor PPK SFIO - Skład portfeli na 30.09.2021

Dokument

Investor PPK SFIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021

Dokument

Investor PPK SFIO - Skład portfeli na 30.06.2021

Dokument

Investor PPK SFIO - Skład portfeli na 31.03.2021

Dokument

Investor PPK SFIO - Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Dokument

Investor PPK SFIO - Skład portfeli na 30.12.2020

Dokument

Investor PPK SFIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020

Dokument

Investor PPK SFIO - Sprawozdanie finansowe za 2019 rok