Ogłoszenia

Format Nazwa Data
Dokument

Investor Property FIZ - Informacja półroczna o stanie likwidacji Funduszu

Dokument

Investor Property FIZ - Informacja półroczna o stanie likwidacji Funduszu

Dokument

Investor Property FIZ - Informacja półroczna o stanie likwidacji Funduszu

Dokument

Investor Property FIZ - Informacja półroczna o stanie likwidacji Funduszu

Dokument

Investor Property FIZ - Stan likwidacji

Dokument

Investor Property FIZ - Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów

Dokument

Investor Property FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017

Dokument

Investor Property FIZ - Wyznaczenia ostatniego dnia notowania CI na GPW

Dokument

Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z czerwca 2017

Dokument

Investor Property FIZ - Wykupienie CI na 30 czerwca 2017

Dokument

Investor Property FIZ - Wycena WANCI na 30 czerwca 2017

Dokument

Investor Property FIZ - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Dokument

Investor Property FIZ - Powołanie osoby nadzorującej

Dokument

Investor Property FIZ - Rezygnacja osoby nadzorującej

Dokument

Investor Property FIZ - Raport kwartalny za 1 kwartał 2017

Dokument

Investor Property FIZ - Sprostowanie Ogłoszenia nr 08/2017 z dnia 10/03/2017

Dokument

Investor Property FIZ - Roczne sprawozdanie finansowe za 2016

Dokument

Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z marca 2017

Dokument

Investor Property FIZ - Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów

Dokument

Investor Property FIZ - Wycena WANCI na 31 marca 2017