Ogłoszenia

Format Nazwa Data
Dokument

Investor CEE FIZ - Zmiana Statutu

Dokument

Investor FIZ - Zmiana Statutu

Dokument

Investor FIZ - Wykupienie CI na 31 sierpnia 2008

Dokument

Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI we wrześniu 2008

Dokument

Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 31 sierpnia 2008

Dokument

Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI we wrześniu 2008

Dokument

Investor CEE FIZ - Półroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2008

Dokument

Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 31 sierpnia 2008

Dokument

Investor FIZ - Półroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2008

Dokument

Investor FIZ - Wycena WANCI na 31 sierpnia 2008

Dokument

Investor Gold FIZ - Półroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2008

Dokument

Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na dzień 31 sierpnia 2008

Dokument

Investor FIZ - Aneks nr 7 do Prospektu emisyjnego CI serii I, J, K, L

Dokument

Investor Gold FIZ - Data pierwszego notowania CI serii G w obrocie

Dokument

Investor FIZ - Aneks nr 6 do Prospektu emisyjnego CI serii I, J, K, L

Dokument

Investor Gold FIZ - Aneks nr 5 do Prospektu emisyjnego CI serii A, B, C, D, E, F, G, H, I

Dokument

Investor Gold FIZ - Dopuszczenie CI serii G do obrotu

Dokument

Investor Gold FIZ - Rejestracja CI serii G w KDPW

Dokument

Zmiany w Statutach oraz aktualizacja Prospektów Informacyjnych i Skrótów Prospektów Informacyjnych Funduszy zarządzanych przez DWS Polska TFI S.A.

Dokument

Investor CEE FIZ - Raport kwartalny za 2 kwartał 2008