Ogłoszenia

Format Nazwa Data
Dokument

Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI we wrześniu 2009

Dokument

Investor CEE FIZ - Półroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009

Dokument

Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 31 sierpnia 2009

Dokument

Investor FIZ - Cena emisyjna CI serii M

Dokument

Investor FIZ - Półroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009

Dokument

Investor FIZ - Termin rozpoczęcia i czas trwania zapisów na CI serii M

Dokument

Investor FIZ - Wycena WANCI na 31 sierpnia 2009

Dokument

Investor Gold FIZ - Półroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009

Dokument

Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 31 sierpnia 2009

Dokument

Investor FIZ - Komunikat Aktualizacyjny nr 1 do Prospektu emisyjnego CI serii M, N, O, P

Dokument

Investor Gold FIZ - Komunikat Aktualizacyjny nr 1 do Prospektu emisyjnego CI serii J, K, L, M

Dokument

Investor Gold FIZ - Aneks nr 3 do Prospektu emisyjnego CI serii J, K, L, M

Dokument

Zmiany w Statutach oraz aktualizacja Prospektów Informacyjnych i Skrótów Prospektów Informacyjnych Funduszy zarządzanych przez DWS Polska TFI S.A.

Dokument

Investor CEE FIZ - Raport kwartalny za 2 kwartał 2009

Dokument

Investor FIZ - Raport kwartalny za 2 kwartał 2009

Dokument

Investor FIZ - Wykupienie CI na 31 lipca 2009

Dokument

Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w sierpniu 2009

Dokument

Investor Gold FIZ - Raport kwartalny za 2 kwartał 2009

Dokument

Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 31 lipca 2009

Dokument

Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w sierpniu 2009