Ogłoszenia

Format Nazwa Data
Dokument

Investor FIZ - Rejestracja CI serii F w KDPW

Dokument

Investor FIZ - Raport kwartalny za 1 kwartał 2007

Dokument

Investor FIZ - Aneks nr 5 do Prospektu emisyjnego CI serii A, B, C, D, E, F, G, H

Dokument

Investor FIZ - Wycena WANCI na 30 kwietnia 2007

Dokument

Investor FIZ - Wykupienie CI na 30 kwietnia 2007

Dokument

Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w maju 2007

Dokument

Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 30 kwietnia 2007

Dokument

Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 30 kwietnia 2007

Dokument

Investor FIZ - Zakończenie emisji CI serii F

Dokument

Investor FIZ - Roczne sprawozdanie finansowe za 2006

Dokument

Investor FIZ - Cena emisyjna CI serii F

Dokument

Investor FIZ - Termin rozpoczęcia i czas trwania zapisów na CI serii F

Dokument

Investor FIZ - Wycena WANCI na 3 kwietnia 2007

Dokument

Investor Gold FIZ - Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 31 marca 2007

Dokument

Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 31 marca 2007

Dokument

Investor FIZ - Wykupienie CI na 31 marca 2007

Dokument

Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w kwietniu 2007

Dokument

Zmiany w Statutach oraz aktualizacja Prospektów Informacyjnych i Skrótów Prospektów Informacyjnych Funduszy DWS Polska

Dokument

Investor FIZ - Wycena WANCI na 31 marca 2007

Dokument

Investor FIZ - Wyznaczenie daty Zgromadzenia Inwestorów