Ogłoszenia

Format Nazwa Data
Dokument

Wycena WANJU kat. F na 11 października 2021

Dokument

Wycena WANJU kat. F na 08 października 2021

Dokument

Wycena WANJU kat. F na 7 października 2021

Dokument

Napływ netto środków do subfunduszy Investors - wrzesień 2021

Dokument

Wycena WANJU kat. F na 06 października 2021

Dokument

Wycena WANJU kat. F na 05 października 2021

Dokument

Investor CEE FIZ - Informacja o zmianie daty rozwiązania umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza

Dokument

Investor Gold FIZ - Informacja o zmianie daty rozwiązania umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza

Dokument

Investor FIZ - Informacja o zmianie daty rozwiązania umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza

Dokument

Wycena WANJU kat. F na 04 października 2021

Dokument

Wycena WANJU kat. F na 01 października 2021

Dokument

Investor CEE FIZ - Zamiar wykupywania CI w grudniu 2021

Dokument

Investor CEE FIZ - Wykupienie CI na 30 września 2021

Dokument

Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w październiku 2021

Dokument

Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 30 września 2021

Dokument

Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w październiku 2021

Dokument

Investor FIZ - Wykupienie CI na 30 września 2021

Dokument

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Investor Parasol FIO

Dokument

Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 30 września 2021

Dokument

Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 30 września 2021