Ogłoszenia

Format Nazwa Data
Dokument

Investor CEE FIZ - komentarz do wyceny z czerwca 2018 r.

Dokument

Investor FIZ - komentarz do wyceny z czerwca 2018 r.

Dokument

Investor Property FIZ - Informacja półroczna o stanie likwidacji Funduszu

Dokument

Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w lipcu 2018 r.

Dokument

Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 30 czerwca 2018 r.

Dokument

Investor CEE FIZ - Wykupienie CI na 30 czerwca 2018 r.

Dokument

Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w lipcu 2018 r.

Dokument

Investor FIZ - Wykupienie CI na 30 czerwca 2018 r.

Dokument

Investor FIZ - Wycena WANCI na 30 czerwca 2018

Dokument

Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 30 czerwca 2018

Dokument

Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 30 czerwca 2018

Dokument

Investor CEE FIZ - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Dokument

Investor Gold FIZ - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Dokument

Investor FIZ - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Dokument

Zmiany w Statucie oraz aktualizacja Prospektu Informacyjnego Investor Parasol FIO

Dokument

Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w czerwcu 2018

Dokument

Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 31 maja 2018

Dokument

Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w czerwcu 2018

Dokument

Investor FIZ - Wykupienie CI na 31 maja 2018

Dokument

Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 31 maja 2018