Komentarze rynkowe

Format Nazwa Data
Dokument

Agrobiznes: rekordowa podaż płodów rolnych na świecie

Jakub Banaszewski, Analityk w Departamencie Inwestycji

Dokument

Agrobiznes: Słaby początek roku, odreagowanie w lutym i marcu

Jakub Banaszewski, Analityk w Departamencie Inwestycji

Dokument

Agrobiznes: rosnący popyt na produkty rolne wsparciem dla ich cen

Jakub Banaszewski, Analityk w Departamencie Inwestycji

Dokument

Agrobiznes: wysokie plony dobre nie dla wszystkich

Jakub Banaszewski, Analityk w Departamencie Inwestycji

Dokument

Agrobiznes: czekając na plony

Jakub Banaszewski, Analityk w Departamencie Inwestycji

Dokument

Agrobiznes: rośnie popyt na nawozy sztuczne

Jakub Banaszewski, Analityk w Departamencie Inwestycji

Dokument

Agrobiznes: perspektywy rynku nawozów w 2013 r.

Jakub Banaszewski, Analityk w Departamencie Inwestycji

Dokument

Agrobiznes: dobre perspektywy rynku nawozów, biopaliw i zbóż

Jakub Banaszewski, Analityk w Departamencie Inwestycji