Ogłoszenia

Format Nazwa Data
Dokument

Investor Property FIZ - Raport kwartalny za 3 kwartał 2011

Dokument

Investor Property FIZ - Powołanie osoby zarządzającej

Dokument

Investor Property FIZ - Rezygnacja osoby nadzorującej

Dokument

Investor Property FIZ - Powołanie osoby nadzorującej

Dokument

Investor Property FIZ - Wycena WANCI na 30 września 2011

Dokument

Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z września 2011

Dokument

Investor Property FIZ - Półroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2011

Dokument

Investor Property FIZ - Raport kwartalny za 2 kwartał 2011

Dokument

Investor Property FIZ - Powołanie osoby nadzorującej

Dokument

Investor Property FIZ - Powołanie osoby zarządzającej

Dokument

Investor Property FIZ - Wycena WANCI na 30 czerwca 2011

Dokument

Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z czerwca 2011

Dokument

Investor Property FIZ - Raport kwartalny za 1 kwartał 2011

Dokument

Investor Property FIZ - Informacja o zmianie Statutu

Dokument

Investor Property FIZ - Wyznaczenie daty Zgromadzenia Inwestorów

Dokument

Investor Property FIZ - Wycena WANCI na 31 marca 2011

Dokument

Investor Property FIZ - Zawarcie znaczącej umowy

Dokument

Investor Property FIZ - Zbycie aktywów znacznej wartości

Dokument

Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z marca 2011

Dokument

Investor Property FIZ - Zawarcie znaczącej umowy