Ogłoszenia

Format Nazwa Data
Dokument

Investor FIZ - Aneks nr 4 do Prospektu Emisyjnego CI serii A, B, C, D, E, F, G, H

Dokument

Investor FIZ - Powołanie osoby zarządzającej

Dokument

Investor FIZ - Aneks nr 3 do Prospektu Emisyjnego CI serii A, B, C, D, E, F, G, H

Dokument

Investor FIZ - Skorygowany Raport kwartalny za 4 kwartał 2006

Dokument

Aktualizacja Prospektów Informacyjnych i Skrótów Prospektów Informacyjnych Funduszy DWS Polska

Dokument

Investor FIZ - Wykupienie CI na 28 lutego 2007 - korekta

Dokument

Investor FIZ - Wykupienie CI na 31 stycznia 2007 - korekta

Dokument

Investor FIZ - Wykupienie CI na 28 lutego 2007

Dokument

Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w marcu 2007

Dokument

Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 28 lutego 2007

Dokument

Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 28 lutego 2007

Dokument

Investor FIZ - Wycena WANCI na 28 lutego 2007

Dokument

Investor Gold FIZ - Zmiana Statutu

Dokument

Investor FIZ - Data pierwszego notowania CI serii E w obrocie

Dokument

Investor FIZ - Dopuszczenie CI serii E do obrotu

Dokument

Investor FIZ - Rejestracja CI serii E w KDPW

Dokument

Investor FIZ - Raport kwartalny za 4 kwartał 2006

Dokument

Investor FIZ - Daty przekazywania raportów okresowych w 2007

Dokument

Investor Gold FIZ - Wyznaczenie daty Zgromadzenia Inwestorów

Dokument

Investor FIZ - Wykupienie CI na 31 stycznia 2007