Ogłoszenia

Format Nazwa Data
Dokument

Investor FIZ - Wycena WANCI na 31 października 2017

Dokument

Investor CEE FIZ - Raport kwartalny za 3 kwartał 2017

Dokument

Investor Gold FIZ - Raport kwartalny za 3 kwartał 2017

Dokument

Investor FIZ - Raport kwartalny za 3 kwartał 2017

Dokument

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO

Dokument

Investor Top Hedge Funds FIZ - Zmiana Statutu

Dokument

Investor Absolute Return FIZ - Komentarz do wyceny z września 2017

Dokument

Investor CEE FIZ - Komentarz do wyceny z września 2017

Dokument

Investor Gold FIZ - Komentarz do wyceny z września 2017

Dokument

Investor FIZ - Komentarz do wyceny z września 2017

Dokument

Investor Gold FIZ - Powołanie osoby zarządzającej

Dokument

Investor Gold FIZ - Odwołanie osoby zarządzającej

Dokument

Investor FIZ - Powołanie osoby zarządzającej

Dokument

Investor FIZ - Odwołanie osoby zarządzającej

Dokument

Investor CEE FIZ - Zamiar wykupywania CI w grudniu 2017

Dokument

Investor CEE FIZ - Wykupienie CI na 30 września 2017

Dokument

Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w październiku 2017

Dokument

Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 30 września 2017

Dokument

Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w październiku 2017

Dokument

Investor FIZ - Wykupienie CI na 30 września 2017