Ogłoszenia

Format Nazwa Data
Dokument

Investor CEE FIZ - Komentarz do wyceny z maja 2013

Dokument

Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 30 kwietnia 2013

Dokument

Investor CEE FIZ - Komentarz do wyceny z kwietnia 2013

Dokument

Investor CEE FIZ - Raport kwartalny za 1 kwartał 2013

Dokument

Investor CEE FIZ - Roczne sprawozdanie finansowe za 2012

Dokument

Investor CEE FIZ - Wyznaczenie daty Zgromadzenia Inwestorów

Dokument

Investor CEE FIZ - Zamiar wykupywania CI w czerwcu 2013

Dokument

Investor CEE FIZ - Wykupienie CI na 31 marca 2013

Dokument

Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 31 marca 2013

Dokument

Investor CEE FIZ - Zmiana daty przekazania raportu okresowego

Dokument

Investor CEE FIZ - Komentarz do wyceny z marca 2013

Dokument

Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 28 lutego 2013

Dokument

Investor CEE FIZ - Powołanie osoby nadzorującej

Dokument

Investor CEE FIZ - Komentarz do wyceny z lutego 2013

Dokument

Investor CEE FIZ - Raport kwartalny za 4 kwartał 2012

Dokument

Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 31 stycznia 2013

Dokument

Investor CEE FIZ - Komentarz do wyceny ze stycznia 2013

Dokument

Investor CEE FIZ - Daty przekazywania raportów okresowych w 2013

Dokument

Investor CEE FIZ - Powołanie osoby zarządzającej

Dokument

Investor CEE FIZ - Powołanie osoby zarządzającej