Ogłoszenia

Format Nazwa Data
Dokument

Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w czerwcu 2009

Dokument

Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 31 maja 2009

Dokument

Investor Gold FIZ - Zmiana Statutu

Dokument

Investor Gold FIZ - Zmiana Statutu

Dokument

Investor Gold FIZ - Raport kwartalny za 1 kwartał 2009

Dokument

Investor Gold FIZ - Skorygowany raport kwartalny za 1 kwartał 2009

Dokument

Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 30 kwietnia 2009

Dokument

Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w maju 2009

Dokument

Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 30 kwietnia 2009

Dokument

Investor Gold FIZ - Powołanie osoby zarządzającej

Dokument

Investor Gold FIZ - Data pierwszego notowania CI serii I w obrocie

Dokument

Investor Gold FIZ - Roczne sprawozdanie finansowe za 2008

Dokument

Investor Gold FIZ - Aneks nr 18 do Prospektu emisyjnego CI serii A, B, C, D, E, F, G, H, I

Dokument

Investor Gold FIZ - Dopuszczenie CI serii I do obrotu

Dokument

Investor Gold FIZ - Rejestracja CI serii I w KDPW

Dokument

Investor Gold FIZ - Wyznaczenie daty Zgromadzenia Inwestorów

Dokument

Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 31 marca 2009

Dokument

Investor Gold FIZ - Zamiar wykupywania CI w kwietniu 2009

Dokument

Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 31 marca 2009

Dokument

Investor Gold FIZ - Zakończenie emisji CI serii I