Ogłoszenia

Format Nazwa Data
Dokument

Investor FIZ - Korekta wyceny WANCI na 30 września 2007

Dokument

Investor FIZ - Korekta wyceny WANCI na 31 sierpnia 2007

Dokument

Investor FIZ - Wycena WANCI na 31 października 2007

Dokument

Investor FIZ - Zakończenie emisji CI serii H

Dokument

Investor FIZ - Aneks nr 8 do Prospektu emisyjnego CI serii A, B, C, D, E, F, G, H

Dokument

Investor FIZ - Sprostowanie w wykonaniu decyzji KNF

Dokument

Investor FIZ - Cena emisyjna CI serii H

Dokument

Investor FIZ - Termin rozpoczęcia i czas trwania zapisów na CI serii H

Dokument

Investor FIZ - Wycena WANCI na 1 października 2007

Dokument

Investor FIZ - Wykupienie CI na 30 września 2007

Dokument

Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w październiku 2007

Dokument

Investor FIZ - Zmiana Statutu

Dokument

Investor FIZ - Nabycie aktywów o znacznej wartości

Dokument

Investor FIZ - Wycena WANCI na 30 września 2007

Dokument

Investor FIZ - Zawarcie umowy z FI zarządzanym przez to samo towarzystwo

Dokument

Investor FIZ - Finalizowanie transakcji kupna znacznego pakietu akcj spółki Tamex

Dokument

Investor FIZ - Wykupienie CI na 31 sierpnia 2007

Dokument

Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI we wrześniu 2007

Dokument

Investor FIZ - Wycena WANCI na 31 sierpnia 2007

Dokument

Investor FIZ - Półroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2007