Ogłoszenia

Format Nazwa Data
Dokument

Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w maju 2007

Dokument

Investor FIZ - Zakończenie emisji CI serii F

Dokument

Investor FIZ - Roczne sprawozdanie finansowe za 2006

Dokument

Investor FIZ - Cena emisyjna CI serii F

Dokument

Investor FIZ - Termin rozpoczęcia i czas trwania zapisów na CI serii F

Dokument

Investor FIZ - Wycena WANCI na 3 kwietnia 2007

Dokument

Investor FIZ - Wykupienie CI na 31 marca 2007

Dokument

Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w kwietniu 2007

Dokument

Investor FIZ - Wycena WANCI na 31 marca 2007

Dokument

Investor FIZ - Wyznaczenie daty Zgromadzenia Inwestorów

Dokument

Investor FIZ - Aneks nr 4 do Prospektu Emisyjnego CI serii A, B, C, D, E, F, G, H

Dokument

Investor FIZ - Powołanie osoby zarządzającej

Dokument

Investor FIZ - Aneks nr 3 do Prospektu Emisyjnego CI serii A, B, C, D, E, F, G, H

Dokument

Investor FIZ - Skorygowany Raport kwartalny za 4 kwartał 2006

Dokument

Investor FIZ - Wykupienie CI na 28 lutego 2007 - korekta

Dokument

Investor FIZ - Wykupienie CI na 31 stycznia 2007 - korekta

Dokument

Investor FIZ - Wykupienie CI na 28 lutego 2007

Dokument

Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w marcu 2007

Dokument

Investor FIZ - Wycena WANCI na 28 lutego 2007

Dokument

Investor FIZ - Data pierwszego notowania CI serii E w obrocie