Ogłoszenia

Format Nazwa Data
Dokument

Investor Property FIZ - Odwołanie osoby zarządzającej

Dokument

Investor Property FIZ - Raport kwartalny za 1 kwartał 2012

Dokument

Investor Property FIZ - Wykaz informacji przekazanych w 2011

Dokument

Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z marca 2012

Dokument

Investor Property FIZ - Rezygnacja osoby zarządzającej

Dokument

Investor Property FIZ - Wyznaczenie daty Zgromadzenia Inwestorów

Dokument

Investor Property FIZ - Roczne sprawozdanie finansowe za 2011

Dokument

Investor Property FIZ - Wycena WANCI na 31 marca 2012

Dokument

Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z marca 2012

Dokument

Investor Property FIZ - Zmiana znaczącej umowy

Dokument

Investor Property FIZ - Nabycie aktywów znacznej wartości

Dokument

Investor Property FIZ - Zawarcie znaczącej umowy

Dokument

Investor Property FIZ - Zmiana daty przekazania raportu okresowego

Dokument

Investor Property FIZ - Daty przekazywania raportów okresowych w 2012

Dokument

Investor Property FIZ - Raport kwartalny za 4 kwartał 2011

Dokument

Investor Property FIZ - Daty przekazywania raportów okresowych w 2012

Dokument

Investor Property FIZ - Komentarz do Wyceny Aktywów Netto na Certyfikat

Dokument

Investor Property FIZ - Wycena WANCI na 31 grudnia 2011

Dokument

Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z grudnia 2011

Dokument

Investor Property FIZ - Rezygnacja osoby zarządzającej